Impressum

Mød underviserne

Lær underviserne fra Robothus Fyn bedre at kende.

Claus Skjøth Nicolaisen

csni2ucl.dk
Underviser på UCL’s uddannelser

Underviser og konsulent med udvikling og læring i spændingsfeltet mellem mennesker, teknologi og organisationer. 

Claus har arbejdet med making og teknologiforståelse siden 2016 og har bred erfaring med kompetenceudvikling  og vejledning af pædagogisk personale. 

Han har baggrund i en kandidat i It-Didaktisk Design, som er suppleret af 20 ugers FabAcademy-kursus om design, digital fabrikation ogprogrammering. 

Ulrich Pedersen Dahl

upda@ucl.dk
Konsulent i IT og teknologi hos CFU, UCL

Ulrich er oprindeligt uddannet lærer og har efter flere år i praksis bygget videre på sine didaktiske erfaringer med en master i naturfagsundervisning fra SDU. 

Han arbejder primært med områder inden for naturfagene, IT-didaktik, teknologiforståelse og digitale læremidler. Han er optaget af brugen af digitale læremidler og særligt deres samspil med analoge materialer i undervisingen. 

Ulrich deltager i flere nationale projekter med fokus på teknologiforståelse, didaktik og legende læring.

 

Ole Andersen

olan@ucl.dk
Konsulent i IT og Naturfag hos CFU, UCL

Ole har, med 15 år i grundskolen en stor erfaring som naturfagspraktiker. Han har haft haft fokus på at skabe rum for børn og unges leg med teknologier og mulighed for at kunne arbejde med virkelighedsnære problemstillinger. 

Oles undervisning bygger især på åbne opgaver og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Han har desuden haft fokus på at formidle viden og teknologier fra virksomheder ind i grundskolen. Det har ført til hans nuværende arbejde som konsulent hos CFU, hvor han arbejder med STEM-undervisningslaboratorierne Newton. 

På baggrund af egne oplevelser, har Ole fået stor interesse for naturfag ved de mindste børn. I projektet Science og teknologi arbejder han derfor med, hvordan pædagogisk personale i dagtilbud kan styrke naturvidenskab ved børnene. 
Henrik Gabs

hega@kerteminde.dk
Lærer hos Langeskov Skole, underviser hos Robothus Fyn

Henrik er ansat ved Robothus Fyn, hvorfra han kører ud til fynske elever i 5. – 9. klasse og underviser i teknologi. Han har de senestre tre år arbejdet med skolerne i Kerteminde Kommune, hvor fokus bl.a. har spændt bredt fra kodning og excel over robotprogrammering til lasercut og 3D-print. 

Fra 1. august 2023 tilbyder Henrik forløb i robotprogrammering, laserskæring og 3D-print til skoler på hele Fyn. 

“Jeg har altid haft en legende tilgang til teknologi, som startede med, at man ikke skulle gå ned på udstyr, til at havde noget legetøj, som vi kunne få til at løse opgaver for os. Tidligere har jeg arbejdet på efterskoler, hvor jeg er vant til hurtigt at connecte med eleverne, og på den måde få en god undervisningsrelation”, fortæller Henrik.

Christel Aagaard Rasmussen

chri0223@kertemindeskoler.dk 
Underviser på Langeskov Skole og Robothus Fyn

Christel har arbejdet med forskellige vinkler på undervisning i teknologiforståelse i indskolingen i en årrække, de seneste 3 år som en del af Robothus Fyns aktiviteter i Kerteminde Kommune. 

Hun har fokus på krop, sansning og leg som indgangsvinkel for børn og voksne i indskolingen til arbejdet med programmering og nye teknologier. I fritiden er hun kaptajn i Coding Pirates Nyborg.