Projektbeskrivelse

Fremtidens teknologier

Vi kan ikke komme uden om, at teknologi fylder mere og mere i vores dagligdag, og hele tiden udvikles der nye teknologier, der forandrer den måde, vi lever på. I fremtiden bliver der derfor et stort behov for kvalificerede medarbejdere med stærke kompetencer inden for robotteknologi.

Robot Fyn er skabt ud fra et ønske om, at styrke alle lærere og elever på Fyn og øernes kendskab til robotter, teknologi og programmering, og på den måde vække interessen for teknologiske uddannelser og job hos børn og unge i grundskolerne. 

Projektet udfolder sig i tre dele

Den teknologiske udbredelse på Fyn og øerne skal ske gennem en kombineret indsats, der indeholder tre grunddele: 

1) Robothus Fyn, som er beliggende på Langeskov Skole, arrangerer undervisningsevents rettet mod elever, der er drevet af teknologi. Disse events foregår både i robothuset på Langeskov Skole og på skoler rundt på Fyn efter rekvirering.

2) Kompetenceløft af lærere på 17 partnerskoler v. CFU-konsulenter med fokus på meget konkrete teknologier. Dette skal bidrage til, at lærere kan bruge teknologierne inden for deres fagmål og anerkendte didaktikker. Kompetenceløftet indeholder digitale læringsobjekter og kursusaktivitet lokalt på skolerne.

3) Indkøb af teknologier til CFU’s udlånssamling, der kan udlånes af alle skoler på Fyn og de sydfynske øer i projektperioden. Efter afslutning frigives udlån til hele dækningsområdet.

Fakta om Robot Fyn